Verejná zbierka

záverečné zúčtovanie verejnej zbierky č.OU-TT-OVVS1-2019/018260


Celková vyzbieraná suma z verejnej zbierky č.OU-TT-OVVS1-2019/018260 realizovanej OZ Godot Projekt od 10.05.2019 do 31.12.2019
bola 2102,46€

Celá suma bola formou darovacej zmluvy venovaná
Centru pre deti a rodiny Trnava.

Všetkým darcom veľmi pekne ďakujeme.Záverečné zúčtovanie vo formáte PDF - klikni TU