Free Music Archive

Na projekte nášho portfólia na portáli Free Music Archive sme pracovali viac ako rok a pol.


FMA – Free Music Archive je projektom WFMU – kultového rádia z New Jersey, ktoré položilo základy freeformátového vysielania.

Všetka hudba, ktorá sa nachádza na FMA je licencovaná pod Creative Commons, alebo inou voľnou licenciou. Týmto sa FMA stáva nástrojom voľného prístupu k hudbe a jedinečnou platformou umožňujúcou jej legálne využívanie.

Radio Bunker na FMA pôsobí ako vydavateľ a kurátor a prezentuje širokú škálu hudobných kvalitných slovenských hudobníkov s ktorými sme počas nášho fungovania rozvinuli spoluprácu.

Väčšina prezentovaných hudobných diel vznikla priamo v Radiu Bunker počas pravidelných nedeľných live relácii.

FMA má obrovský prezentačný potenciál. Počas prvého roku sme ako label vydali cez FMA 26 albumov a singlov s celkovým počtom 134 songov. Počet stiahnutí tohto hudobného materiálu sa k januáru 2015 rovnal číslu 95000 a počet počutí 280000

Niekoľko songov z nášho portfólia bolo zaradených do vysielania amerického rádia WFMU.

Výber hudobného materiálu pre FMA prechádza striktnou selekciou a je podmienený aktívnou spoluprácou z Rádiom Bunker.