What we focus on?

Naše hlavné priority


Podporovať  a prezentovať nemainstreamové hudobné projekty so zameraním na slovenských hudobníkov, ktorí produkujú kvalitnú výpovednú hudbu, ale majú len malú šancu byť prezentovaní v komerčne orientovaných médiách.

Prezentovať a zviditeľnovať jednotlivcov aj združenia, ktoré aktívne vyvíjajú činnosťi, ktoré  majú v ich komunite pozitívny dopad.

Sprostredkovávame iba hudobné zoskupenia, ktoré tvoria pre radosť z hudby, nie na zákazky hudobných korporácií, televízií, či reklamných koncernov a ktorých tvorba je blízka myšlienkam, ktoré sa v Bunkri snažíme aplikovať do reality. Šanca počuť to čo púšťame my v akomkoľvek inom Slovenskom rádiu je značne málá.

Velké percento hudby, ktorá je z Bunkru vysielaná vzniklo priamo v Bunkri počas relácií a živých vstupov. To sa týka aj poézie a iných literárnych útvarov, ktoré boli nahrané počas našich živých vysielaní.

Zameriavame sa na hudbu, ktorá je vytvorená klasickým spôsobom, teda že nevzniká len v niekoho počítači, ale je vyprodukovaná reálnymi nástrojmi ,alebo je doprevádzaná textom, ktorý je osobnou výpoveďou, reakciou na to, čo sa okolo nás deje, alebo snahou o pozitívnu zmenu či už osobnú, alebo medziľudskú.

Našimi hlavnými princípmi sú D.I.Y, solidarita a slobodné šírenie kultúrnych hodnôt.