Art without barriers

We cooperate with Trnava Hospital (Trnavská Fakultná Nemocnica) in this project.

Main vision of project Art without barrier is to enable access to visual art also to the weakest members of community (elderly, ill, long-term hospitalized) and bring this art closer to the ordinary people.

The goal is to bring visual art on the places where it is not common to find it and present it to the people who usually don’t seek it or can’t seek it. 

Our aim is effort to cultivate environment of Hospital facilities and create space for emotional relax and also to eliminate anonymity, impersonality and sterility which these premises often evoke. The other intention is to provide space for presentation of local creative art (photography, illustrations, paintings). 

The real consequence of this project are originals and reproduction of paintings, illustrations and photographs on the patient rooms on the wards of Trnava Hospital.


Autor fotografie: Matúš Plecho

Všetkým, ktorí kúpou pohľadnice prispeli k uskutočneniu projektu Umenie bez bariér,  úprimne ďakujeme. Aj vďaka vám sú už prvé diela na izbách pacientov umiestnené.
Fotky z inštalácie si môžete pozrieť TU

Projekt Umenie bez bariér je 100 percentne komunitne financovaný.

Tento projekt sme prezentovali na akcii Trnavský rínek. V rámci tohto priestoru sa okrem prezentácie projektu Umenie bez bariér konala aj verejná zbierka pre jeho účel. Zbierka prebiehala formou predaja reprodukcií fotografických a výtvarných diel vo forme kvalitných pohľadnicových výtlačkov. Ako podklady boli použité diela spolupracujúcich trnavských fotografov a výtvarníkov, z ktorých väčšia časť je už umiestnená aj v samotnej nemocnici.

Počas konania zbierky sa predalo 82 pohľadníc a týmto sa na podporu projektu Umenia bez bariér podarilo získať 164 Euro, ktoré boli využité výlučne na tlač a inštaláciu výtvarných a fotografických diel do izieb pacientov na staršie oddelenia Trnavskej fakultnej nemocnice. Žiadna časť peňazí nebola použitá na iné účely (ako napr. naše prevádzkové náklady a pod.) 

Cena jednej pohľadnice bola 2 Euro.

Projekt Umenie bez bariér sme takisto prezentovali aj na podujatí Pecha Kucha u Beethoveena. V rámci Burzy kníh, ktorá bola súčasťou celodennej multižánrovej akcie sa nám podarilo na podporu tohto projektu formou predaja starších kníh a pohľadníc projektu Umenie bez bariér získať 41 Euro. 


           
Cieľom projektu Umenie bez bariér je okrem prezentácie lokálneho umenia a inštalácie čo najväčšieho počtu diel, taktiež  snaha o budovanie a prehlbovanie komunitnej solidarity, ktorá je základným pilierom všetkých aktivít OZ Godot Projekt.

O ďalších verejných prezentáciach projektu Umenie bez bariér, spojených s možnosťou podporiť jeho myšlienku vás budeme na tomto mieste a aj prostrednictvom iných mediálnych kanálov informovať.

Kompletný prehľad spolupracujúcich autorov a ich diel nájdete TU

             

Spolupracujúce subjekty:
Trnavská fakultná nemocnica
Združenie umelcov Bon Art
Kubík - Bronco n.o.
IRIS - Trnavský fotoklub

Pohľadnice pre tento projekt zdarma vytlačila firma Newa
Diela, len za cenu materiálu vyrobila firma TrendMedia
Obom firmám aj týmto spôsobom ďakujeme.

povolenie Obvodného úradu Trnava o konaní Verejnej zbierky:
PDF k nahliadnutiu           

Napísali o nás:

hlavnespravy.sk
trnava.sme.sk
trnava-live.sk

krátka zmienka o projekte v reportáži z Trnavského Rinku (1:35) MTT