Registrácia účinkujúcich
* Username
Užívateľské mená musia mať aspoň 4 znakov
* Password
Heslá musia mať aspoň 5 znakov
* Confirm Password
* Screen Name
Ak necháte toto pole prázdne, bude vaša prezývka rovnaká ako používateľské meno
* Email Address
* Confirm Email Address
* Meno / First name
* Priezvisko / Last name
Narod. / Birthday
URL
Podmienky používania

Podmienky použitia

Účel registrácie používateľa

Registrácie používateľa na stránke www.godot.sk je určená pre hudobníkov a iných umelcov, ktorí boli hosťami neziskového internetového Rádia Bunker (ďalej už len používateľ) a prezentovali v rámci neho svoju hudobnú, alebo literárnu tvorbu (ďalej už len dielo/diela).

Zámerom registrácie je umožniť participujúcim hudobníkom prezentovanie a šírenie ich diel (ktoré boli zaznamenané počas relácii v Radiu Bunker) pod niektorou z licencií Creative Commons na stránkach www.godot.sk, www.archive.org a www.freemusicarchive.org.

Identifikácia používateľa a jeho diel pri vkladaní obsahu

Používateľ pri vkladaní obsahu na stránku www.godot.sk uvedie nasledovné identifikačné údaje:

  • dátum relácie
  • webový link, hyperlink, alebo embedovaný kód na zvukový záznam z relácie, alebo na konkrétne dielo používateľa
  • názov hudobného zoskupenia,
  • mená autorov a interpretov prezentovaných diel
  • kód licencie, ktorú si zvolí,
  • názvy všetkých odohraných (alebo inak odprezentovaných) diel 


(ďalej už len identifikačné údaje diel), ktoré jednoznačne a konkrétne identifikujú pôvod diel a zámer ich ďalšieho šírenia pod licenciou Creative Commons.

Práva k dielam a neviazanosť voči ochranným zväzom.

Používateľ, ktorý vloží na stránku www.godot.sk identifikačné údaje svojich diel potvrdzuje publikovaním tohto obsahu, že je nositeľom všetkých autorských a ďalších práv (práv výkonných umelcov a pod) vzťahujúcich sa k týmto dielam a takisto potvrdzuje, že nie je členom SOZA, OSA, Integram, Slovgram alebo iného ochranného zväzu a že nemá podpísanú výhradnú licenčnú zmluvu so žiadnym hudobným vydavateľstvom.

Porozumenie podmienkam Licencie Creative Commons

Používateľ ďalej potvrdzuje, že rozumie podmienkam licencií Creative Commons a je rozhodnutý diela, ktoré prezentoval v Rádiu Bunker šíriť pod jednou s týchto licencií.

Licencovaním konkrétnych diel sa používateľ nevzdáva autorských práv. Používateľ bude naďalej vlastniť autorské práva, vrátane práva komerčne distribuovať tento audio materiál.

Zverejnenie diel pod licenciou Creative Commons

Vložením identifikačných údajov konkrétnych diel na stránku www.godot.sk používateľ zverejňuje diela (ktoré sú súčasťou audio záznamu z konkrétnej relácie, alebo samostatnými audio dielami) pod licenciou Creative Commons a zároveň udeľuje Rádiu Bunker zastúpeným Občianskym združením Godot Projekt súhlas na publikovanie týchto diel pod touto licenciou na stránkach www.godot.sk, www.archive.org, www.freemusicarchive.org .

Spracovanie osobných údajov a pravdivosť informácii.

Registráciou na www.godot.sk dáva používateľ súhlas k spracovaniu svojich osobných údajov pre interné účely OZ Godot Projekt. Údaje nebudú bez súhlasu používateľa žiadnym spôsobom sprostredkovávané tretím stranám a budú spracované v súlade zo zákonom o ochrane osobných údajov 122/2113 Zz.

Potvrdením súhlasu s podmienkami použitia sa používatelia zaväzujú uverejňovať na stránke www.godot.sk len pravdivé informácie.

* Opíšte slovo, ktoré vidíte nižšie:

4-2 =

  Súhlasím s podmienkami používania

* Označuje povinné polia