Ako darujem 2%

pomoc v spleti papierov a vysvetlenie postupu


Ak chcete prispieť na naše projekty a aktivity, prípadne projekty a aktivity, ktoré je možné realizovať v Komunitnom priestore ARCHA máte jedinečnú príležitosť.
Darujte nám 2% z vašich daní a pomôžete nám i ľuďom, s ktorými v priestore spolupracujeme. Vás to nestojí nič a nám to veľmi pomôže.
V texte nižšie nájdete návod ako postupovať.


ZAMESTNANEC

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:


 1. požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.02.2020 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.
 3. Do 30.04.2020 obe tlačivá zašlete alebo odovzdáte na daňový úrad.
 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…)

Kde nájdem daňový úrad?

Ako môžem poukázať 3%?

3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2019 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve (PDF). S vyhlásením musíte predložiť aj Potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti (vzor nájdete tu). Viac informácií nájdete tu.


FYZICKÁ OSOBA (podnikateľ)


 1. Do 31.03.2020 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.
 2. Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (3%)* - v Daňovom priznaní typu A ich nájdete v Oddieli VIII. (online), v Daňovom priznaní typu B ich nájdete v oddieli XII. (online)
  Do kolóniek uveďte tieto údaje:
  IČO príjmateľa: 42286018
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodné meno: Godot Projekt
  Ulica: Jiráskova 15
  PSČ: 917 02
  Obec: Trnava
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (vzor nájdete tu).
 5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…)

Kde nájdem daňový úrad?

Ako môžem poukázať 3%?

3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2019 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve (PDF). S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti (vzor nájdete tu). Viac informácií nájdete tu.


PRÁVNICKÁ OSOBA


Môžete poukázať 2 % z dane zaregistrovaným prijímateľom, pokiaľ ste v období január 2019 - marec 2020 darovali finančné prostriedky na verejnoprospešný účel, najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane.
Tento dar však musí byť určený na rovnaké účely, aké sa vzťahujú na použitie 2 %.
Ak ste neposkytli dar za vyššie uvedených podmienok, môžete poukázať len 1,5 % zaplatenej dane.

 1. Do 31.03.2020 podávate daňové priznanie ako právnická osoba. (online)
 2. Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (1,5%). Podiel zaplatenej dane je vo Vašom prípade najmenej 8 €.
 3. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa…)

Kde nájdem daňový úrad?

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% môže poukázať v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.


ĎAKUJEME!


... a zároveň dúfame, že sme vám týmto návodom uľahčili papierovanie. Ak by ste náhodou aj napriek tomuto návodu mali problém, neváhajte nás prosím kontaktovať na .(JavaScript must be enabled to view this email address).

viac informácií o našej činnosti získate na Facebooku
Rádio Bunker  |  Godot Projekt  |  KP ARCHA

Prečo GODOT?