Ako darujem 2%

pomoc v spleti papierov a vysvetlenie postupu


Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Ak máte príjem iba od jedného zamestnávateľa a nepodávate si sami daňové priznanie


 1. Do 15.2.2017  je potrebné doručiť zamestnávateľovi (zväčša účtovníčke/účtovníkovi) ŽIADOSŤ o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Ak TO NESTÍHATE, NEZÚFAJTE! 90 zo 100% zamestnávateľov vám ju vystaví aj spätne ŽIADOSŤ
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Ak sú 2% z vašej dane minimálne 3 €, vyplňte „Vyhlásenie“.
 4. Vo Vyhlásení o poskytnutí 2% z dane sa uvádza zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (rok 2016).
 5. Do „Vyhlásenia“ treba taktiež vyplniť identifikačné údaje „o.z. Godot Projekt-u“ - prijímateľa 2% dane
 6. Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla roku na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska.

Kde nájdem daňový úrad?


Ak si podávate daňové priznanie sami ako fyzická osoba.


Daňové priznanie fyzických osôb TYP A
Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Minimálna výška 2% z Vašej zaplatenej dane musí byť 3 €.
 2. Do daňového priznania vpíšte identifikačné údaje „o.z. Godot Projekt“ (Oddiel VIII), ako prijímateľa.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca v roku) na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska. Do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Kde nájdem daňový úrad?Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba


 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV sú uvedené rubriky na poukázanie 1,5%, resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 2. Do daňového priznania vpíšte identifikačné údaje „o.z. Godot Projekt“, ako prijímateľa 1,5%, resp. 2% dane.
 3. Ak ste si vybrali viacerých prijímateľov, vložte do priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete poukázať. Musí byť však splnená podmienka minimálneho príspevku vo výške 8,30 € na jedného prijímateľa.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca v roku) na daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla). Do tohto termínu aj musíte zaplatiť daň z príjmov.

Kde nájdem daňový úrad?


UPOZORNENIE


Ak právnická osoba v priebehu roka, resp. až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane (zvyčajne do 31.marca v roku) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane. VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

Ak právnická osoba v priebehu roka, resp. až do termínu podania daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.marca v roku) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Okrem daňového priznania už právnická osoba nepodáva na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napr. kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

Dúfame, že sme vám týmto návodom uľahčili papierovanie. Ak by ste náhodou aj napriek tomuto návodu mali problém, neváhajte nás prosím kontaktovať na .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Prečo GODOT?   Tlačivá na 2%   Dobrovoľníci