Playground Violence, Live In Radio Bunker 02.03.2014

by Majka

Autor je registorovaný používateľ stránky www.godot.sk a nositeľ autorských práv k nižšie uvedeným dielam.


Ako autori a interpreti licencujeme hudobný obsah nižšie uvedenej relácie, ktorý bol nahraný dňa 02.03.2014 v neziskovom internetovom Rádiu Bunker pod licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 a prehlasujeme, že vlastníme všetky autorské práva vzťahujúce sa k týmto dielam a nikto z autorov, ani interpretov nie je členom SOZA, OSA, Integram, Slovgram, alebo iného ochranného zväzu ani nemáme podpísanú výhradnú licenčnú zmluvu so žiadnym hudobným vydavateľstvom.

1.New Trashold
2.Janette
3.Accidents
4.Everything´s gone
5.Pray for tomorrow
6.Stories from the dark
7.Heavy

Autori:
Matej Oravec 1,2,3,4,5,6,7
Peter Kováč 1,2,3,4,5,6,7
Peter Bugár 1,2,3,4,5,6,7
Dávid Kara 1,2,3,4,5,6,7
Peter Staník 1,2,3,4,5,6,7

Interpreti:
Matej Oravec
Peter Kováč
Peter Bugár
Dávid Kara
Juraj Štefánik

Audio záznam, ktorý obsahuje všetky vyššie uvedené diela:

Kod licencie: Creative Commons License
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.