Diskusie a prezentácie

relácie, v ktorých prezentujeme zaujímavých jednotlivcov, formálne aj neformálne skupiny, rôzne aktivity ... a tiež diskutujeme na zaujímavé témy