NewsLetter

pravidelné info o dianí v Bunkri a blízkom okolí Trnavy formou newsletter-ov


newsletter_Radio_Bunker


Váš email nebude pre prijímateľov newsletter-u viditeľný a určite ho nebudeme využívať na žiadnu inú formu kontaktovania, alebo propagácie.Čítaj Prvý Newsletter z 10.10.2015

Pozri aj predošlé NewsLetter-e za mailChimpu.    PREČO NEWSLETTER?

No, napadlo nás, že by mohlo byť prospešné informovať vás touto formou o tom, čo sa momentálne deje okolo Rádia Bunker, čo pripravujeme, na čom pracujeme, čo sme v poslednom období uskutočnili a podobne, pretože sa nás na tieto veci často pýtate pri osobných stretnutiach. Nie so všetkými z našich poslucháčov a sympatizantov sa však dokážeme stretať osobne a tak sme sa rozhodli pre Newsletter.

V našom úplne prvom Newsletteri z 10. októbra 2015 nájdete info o tom, čo v ňom plánujeme ponúkať a samozrejme aktuálne informácie o akciách, reláciách a projektoch. Informujeme tu aj o činnostiach, ktoré nie sú až tak vidieť, napríklad o našej kuratele na FMA, investíciách 2% daní, ktoré sme od vás dostali, nahrávaniach a produkcii albumov. Samozrejme sme si neodpustili odporučiť nejakú muziku a poďakovať verejne tým, ktorí nám rôznymi cestami pomohli.