Oznamy

Oznamy OZ Godot projekt pre verejnosť


V dňoch 12.05.2018 až 31.12.2018 organizuje OZ Godot Projekt v Trnave verejnú zbierku.
Finančné prostriedky budú kumulované v rámci vybraných kultúrnych podujatí  (ako napr. Trnavský rínek, Vianočné trhy a pod.) na území mesta Trnava.  Finančná zbierka bude vykonávaná formou predaja pohľadníc s motívmi kresieb detí z detského domova. Cena za pohľadnicu bude formou dobrovoľného príspevku. Dobrovoľné príspevky sa budú vyberať do uzavretých pokladničiek.

Výťažok z verejnej zbierky bude venovaný Detskému domovu v Trnave a to konkrétne na výdavky spojené s realizáciou detského ihriska, alebo jeho časti, v areáli detského domova. V prípade nižšej čiastky vybraných prostriedkov z verejnej zbierky bude táto suma venovaná na výdavky spojene s revitalizáciou areálu detského domova v Trnave (lavičky, stoly, sieť na tenis, herné prvky a pod).

Číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra verejných zbierok: OU-TT-OVVS1-2018/016924.

Najbližšie je zbierku možné podporiť 12.05.2018 na Trnavskom rínku v info stánku Detského domova Trnava.