VR(Y)T

pásmo relácií, v ktorých sa v nepravidelných intervaloch pokúsime viesť dialóg so svetom, pretože stále chceme vnímať viac ako je bežná rovina vnímania. O hľadanie podstaty sa pokúšame v týchto filozoficky ladených debatách s rôznymi vopred zvolenými témami týkajúcimi sa prevažne kultúry a miesta človeka v nej a samozrejme našej biednej existencie.