Tlačivá na 2%

komplet zoznam tlačív pre poukázanie 2%


1. Mám príjem iba od jedného zamestnávateľa (nepodávam si sám/a daňové priznanie)2. Podávam si daňové priznanie sám(a) ako fyzická osoba3. Podávam daňové priznanie ako právnická osoba4. Tlačivá pre dobrovoľníkov5. Viac informácií o poukázaní 2%Údaje o prijímateľovi zaplatených daní

Názov: o.z. Godot Projekt
Sídlo: Vajanskeho 31, Trnava, 91701
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42286018

Prečo GODOT?   Ako darujem?   Dobrovoľníci