Hudobno-poetické večery v ARCHE

Foto; Michal Staník

Jedná sa o pravidelné stretnutia autorov poézie a hudobníkov v rámci, ktorých vznikajú hudobno-literárne diela, ktoré sú prezentované v rámci podujatí Soul Dinner & SpodNás. Z výstupov vznikajú aj kvalitné audiozáznamy, ktoré sú dostupné k počutia aj stiahnutiu pod licenciami Creative Commons na našom portfóliu.
Tento projekt si kladie za cieľ podporovať a podnecovať individuálnu aj skupinvú kreativitu a podporovať tak vznik nových literárno-hudobných diel.