U zdechnutej kočky

U zdechnutej kočky - príbeh trnavskej alternatívy

Od septembra 2017 pripravujeme sériu desiatich spomienkových relácií, dokumentujúcu vývoj alternatívnej hudobnej scény v prvých nezávislých hudobných kluboch Káčko (ArtKlub) a Archa v Trnave po roku 1989. Diskusie sa budú postupne venovať rôznym hudobným žánrom od blues, country, jazzu, cez rock, punk a metal až po hip-hop a elektroniku. Videozáznamy diskusií v profesionálnej kvalite budú zverejnené online. Audiozáznamy budú archivované a voľne dostupné prostredníctvom Rádia Bunker. .

Okrem prípravy diskusií druhou časťou projektu U zdechnutej kočky je vytvorenie digitálnej databázy archívnych materiálov z histórie trnavskej hudobnej scény po roku 1989. Plánom je zozbierať a digitalizovať čo najväčšie množstvo materiálov: fotografie, plagáty, videá, či audiozáznamy viažuce sa k priestorom Káčka a Archy. Tieto materiály budú následne zdigitalizované a zverejnené online ako voľne dostupný archív, ktorý bude môcť v ďalších rokoch rásť. Materiály by mali pochádzať z obdobia 1989-2017 a mali by byť spojené so spomínanými priestormi. Okrem záznamov na CD či DVD sa pripravuje digitalizácia iných nosičov ako VHS, magnetofónové pásky, vytlačené fotografie a plagáty. Aby mal výsledný archív skutočnú historickú a výpovednú hodnotu, zozbierané materiály budú následne triedené a usporiadané do prehľadnej štruktúry. Získané materiály sa budú priebežne využívať aj pri výrobe diskusnej série. Súbory v digitálnej forme je možné posielať pomocou virtuálnych úložísk na e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address). To je zároveň kontaktná adresa pre vlastníkov fyzických nosičov ako VHS, CD, kaziet a iných záznamov či artefaktov súvisiacich s témou..

Aktuálne prebieha výzva na zber materiálov a sieťovanie prostredníctvom facebookovej stránky:  U zdechutej kočky: https://www.facebook.com/uzdechnutejkocky/  a zároveň aj prostredníctvom crowdfundingovej platformy StartLab: https://www.startlab.sk/napady/201-u-zdechnutej-kocky/.