Creative Commons

Čo je creative commons?
Prečo creative commons?
Možnosti využitia


Čo je Creative Commons?

Creative Commons je nezisková organizácia, ktorá umožňuje zdieľanie a využívanie kreativity legálnym spôsobom.

Creative Commons jednoduchým spôsobom umožňuje autorovi zmeniť klasickú formuláciu: všetky práva vyhradené na niektoré práva vyhradené.

Licencia Creative commons má viacero variácii a poskytuje rozličné úrovne legálneho použitia od úplne ničím neobmedzeného využitia až po využitie definované viacerými podmienkami.

Myšlienka voľného prístupu k vzdelávaniu a kultúre naráža často na problémy skostnatelých právnych systémov. Copyright bol vytvorený dlho pred vznikom internetu a myšlienka zdieľania kultúrnych hodnôt naráža na bariéru vytvorenú jeho aplikáciou.

Do 1.1.2016 nebolo v realite Slovenského právneho systému nebolo bez existencie Creative Commons možné aby autor poskytol na akúkoľvek neziskovú verejnú prezentáciu svoju tvorbu bez toho aby bolo nutné platiť poplatky autorským zväzom. Iróniou je, že tieto poplatky bolo potrebné uhrádzať aj za autorov, ktorí neboli autorskými zväzmi zastupovaní. Takto vznikla napr situácia, že keď neziskové médium - Rádio Bunker chcelo niekoho prezentovať a hudobník sám chcel byť prezentovaný ocitla sa medzi ich spoločným úsilím stena nezmyselných poplatkov, ktoré paradoxne neputovali k umelcom, ale dostávali sa do byrokratických inštitúcií. Tieto poplatky odradili väčšinu nízkorozpočtových projektov zameraných na alternatívnu scénu od činnosti a v dôsledku toho aj neumožňovali zviditeľnovanie alternatívnej hudobnej tvorby menej známych autorov. Do tejto situácie prichádza licencia Creative Commons, ktorej využívanie novelou autorského zákona v roku 2013 konečne umožnil aj Slovenský parlament.

Creative Commons je na Slovensku iba v plienkach, ale my sme hrdí na to, že sme sa v rámci Slovenska stali v tomto smere priekopníkmi a že sa nám v spolupráci s hudobníkmi podarilo licencoavať veľkú časť nášho hudobného archívu pod touto licenciou a umožniť tak ďalšie šírenie kvalitnej a výpovednej alternatívnej hudby.

Viac info o creative commons TU
iframe pre web:

Prečo sme sa rozhodli vzužívať licencie Creative commons?

Pretože podporujeme právo umelca rozhodnúť sa akým spôsobom sa bude jeho tvorba šíriť bez toho aby s toho mali osoh organizácie, ktoré nemajú s umelcom žiadne prepojenie.

Pretože veríme, že hudba licencovaná pod Creative Commons má veľký prezentačný potenciál a je to najlepší spôsob akým sa tvorba môže dostať k tým k tým ktorým je určená – k obyčajným ľuďom.

Pretože veríme, že voľné zdieľanie prináša obojstranný osoh, aj pre umelca, aj pre poslucháča. Čiže hudobníci zviditeľnia svoju hudbu a dostanú sa k ľuďom a poslucháči majú možnosť dobrovoľne podporiť tvorbu, ktorá sa im páči, takže žiadna byrokratická mašinéria nie je potrebná k tomu aby sa hudobník sprezentoval v neziskovom médiu.

Ako je možné legálne využívať hudbu licencovanú pod creative commons?

Licencia Creative commons má viacero variácii a poskytuje rozličné úrovne legálneho použitia od úplne ničím neobmedzeného využitia až po využitie definované viacerými podmienkami.

Licencia, ktorú používame my CC BY-NC-ND 3.0 umožnuje volne zdielanie na osobné a neziskové účely za podmienok:
- uvedenie autorstva pri každom zdielaní
- obsah nie je možné meniť ani modifikovať
- dielo sa môže ďalej šíriť len pod tou istou licenciou

Konkrétne príklady využitia:
- sťahovanie, napaľovanie a používanie na osobné účely
- neziskové média (napr rádiá ako Bunker, možu zaradiť hudbu licencovanu pod CC do svojho vysielania, ale na stránke nemôže byť žiadna reklama a   médium musí byť neziskový subjekt)
- neziskové organizácie (občianske združenia a pod) a blogeri môžu použiť túto hudbu na svojich stránkach
- podcasty na blogoch a na stránkach alternatívnych projektov neziskového charakteru
- neziskové podujatia (susedské burzy, fundraisingy, pochody, stretnutia, protesty…)
- školské besiedky, stretávky, stužkové (ak sa nedejú v bare, alebo v reštauracii, ale napr v školských priestoroch).

Ak hľadáte hudbu, ktorú je možné legálne použiť aj na komerčné účely. Môžte využiť TÚTO Free Music Archive subdatabázu. Všetky songy z tohto linku (ale pozor, nie všetky z databázy FMA) je možné legálne využívať pre akékoľvek videá, filmy, prezentácie, web stránky…a v podstate čokolvek. Informáciu o tom či je hudbu možné aj mixovať a využívať aj jej jednotlivé časti nájdete pri každom konkretnom hudobnom diele. Na vyhľadávanie podľa druhu licencie použite menu vľavo.  Ak hľadáte hudbu, ktorú je možné použiť aj komerčne zadajte do vyhľadávania “Allow for commercial use”.