Ako Deti píšu Deťom

základné informácie o projekte Deti píšu Deťom (príbehy)


dalekohladS podporou Mesta Trnava máme hotovú ilustrovanú knižku detských príbehov

Deti píšu Deťom
(príbehy) - kniha prvá

obálka v PDF TU
knižka v PDF TU

Samozrejme neprestávame pozerať do budúcich diaľok, ktoré si približujeme najmä prostredníctvom vašich spätných väzieb, ktoré tvoria kostru nášho kaleidoskopického ďalekohľadu. Všetkým veľké DIK.


Knižku zverejníme na archive.org, takže v elektronickej podobe ju bude možné zdieľať a listovať.

Z prostriedkov Participatívneho rozpočtu bolo možné zhotoviť knižky a CD + DVD pre autorky a autorov. To však neznamená, že nepracujeme ďalej. Dvojročnú podporu zo strany Mesta Trnava, ktorá bola doložená záujmom občanov o projekt, vnímame ako možnosť. Možnosť realizovať viaceré sny s adekvátnymi zdrojmi.
V budúcnosti chceme ako odrastené deti prispievajúcich rodičov reagovať na umožnený štart hlavne aktívnym pričinením sa o to, aby sa kolotoč nezastavil, ale naopak rozkrútil ...

Plánujeme

 • verejné stretnutie ľudí, ktorí participovali na projekte,
 • prihlásiť knižku do súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2017,
 • hľadať sponzorov, pomocníkov a cesty k tomu, aby bolo možné knižku vydať vo vyššom náklade a šíriť ju medzi ľuďmi,
 • inscenovať niektoré príbehy
 • preložiť príbehy do anglického jazyka a vytvoriť dvojjazyčnú knižku s príbehmi na CD,
 • veľa počúvať, učiť sa, nechať sa viesť a inšpirovať sa ku všetkému, čo je obsiahnuté v obrovskom potenciále tohto detského sna,
 • rozbehnúť to celé odznovu, od nových, iných príbehov a možno aj básní,
 • čokoľvek, čo je len možné vysnívať premeniť na skutočnosť v tvorivej a slobodnej atmosfére bez náznakov pravidiel a kontrol ...Ak sa chcete zapojiť, kontaktujte nás na email:
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

fotky a fotoalbumy
blog
newsletter


 

Deti pisu Detom

Autor kresby - Stano Balažovič


V pilotnej fáze projektu Participatívneho rozpočtu pre Trnavu sme nahrali 22 detských príbehov a autorkám a autorom sme odovzdali dvojCDčka s príbehmi, ktoré si môžte vypočuť z archívu TU - KLIK na našom webe.

Ako sme nahrávali:

Ako sme odovzdávali:


Počas druhého ročníka Participatívneho rozpočtu sa uchádzame o podporu verejnosti s druhou fázou projektu, v rámci ktorej by sme chceli splniť sľub, naplniť sen, podporiť talenty, prezentovať detské pohľady, zapojiť viacerých, ktorí vidia zmysel v našom snažení, ale najmä:

 • doplniť príbehy o ilustrácie priamo autoriek a autorov, prípadne iných detí s talentom, alebo dospelých ilustrátoriek a ilustrátorov,
 • vydať tlačenú ilustrovanú knižku s príbehmi a odovzdať ju autorkám a autorom, aby tak mohli šíriť svoje dielo aj v tejto podobe,
 • vložiť do každej knižky aj dvojCD s nahratými príbehmi,
 • vytvoriť dokument z materiálu, ktorý zaznamenal náš kameraman počas prvej fázy projektu a vložiť DVD do knižky a tiež na youtube a web,
 • vytvoriť PDF knižku a umiestniť ju na Storyweaver - platformu detských rozprávok, kde ju budú môcť čítať všetci,
 • vytvoriť spoločne so zákonnými zástupcami autoriek a autorov takú spoločnú zmluvu, aby bolo možné diela množiť a šíriť - nakoľko sme zaznamenali záujem a projekt bol nastavený v úvode tak, že diela budú šíriť výhradne autori.

Všetky podstatné informácie vrátane detailného popisu cieľa, vízie, zámeru a konkrétnych činností nájdete na webe Participatívneho rozpočtu TU - KLIK. Určite odporúčame preklikať si aj ostatné projektové zámery ľudí, ktorí sa rozhodli meniť a ohýbať realitu priamou činnosťou pre komunitu.

     kniha

Do budúcna tiež plánujeme a snívame o tom, ako by sme chceli:

 • preložiť príbehy do anglického jazyka a vytvoriť dvojCD s anglickou verziou,
 • vydať knižku s anglickou a slovenskou verziou textu, ktorá by spoločne s CDčkami mohla tvoriť učebnú pomôcku,
 • zinscenovať niektoré z príbehov, ktoré si to priamo pýtajú a prezentovať autorky a autorov aj touto formou,
 • vytvoriť animovanú sériu príbehov, ktorú by sme šírili cez youtube,
 • ale hlavne zabezpečiť projektu takú podporu, aby sa proces mohol točiť neustále od písania a nahrávania príbehov až ku knižnej forme, pretože v takejto podpore talentovaných detí vidíme zmysel.


Ak vás zaujíma, ako sme celý projekt realizovali, čím sme prešli, kým sme sa ocitli v tomto bode, kedy sa uchádzame o vašu podporu, prečítajte si blog, kde je toto obdobie celkom podrobne opísané. Blog je na facebookovej stránke združenia - KLIK 

..... čomu veríme?

Veríme, že detský svet, jeho fantáziu a čaro totiž dokážu zachytiť najlepšie práve deti.

Tiež veríme, že z týchto príbehov napísaných talentovanými detskými autormi sa v mnohom dokáže poučiť i nejeden dospelý poslucháč, ktorému sa jeho neochvejnou snahou po dospelom a zodpovednom jednaní denne darí robiť množstvo kompromisov a výhodných rozhodnutí.

Jedným z posledných dôvodov, prečo sme sa rozhodli investovať množstvo energie a času do tejto vízie 9 ročnej Peťky je najmä viera v silu detského hlasu a posolstva v tomto svete, ktorý chceme svojim konaním meniť, prispôsobovať, kritizovať, prekombinovávať, občas z neho utekať a prikrášľovať ho, ale len máloktorí z nás v ňom vedia a chcú skutočne žiť ...

Naše pásmo večerníčkov je sériou príbehov, ktoré od základu vytvorili samotné deti. 

Ak ste dočítali až sem, veríme, že vás projekt zaujal, alebo sa vám aspoň zapáčila jeho myšlienka. Budeme vám vďační za každú formu podpory a šírenia, pretože po parádnom výsledku chceme v projekte určite ďalej pokračovať.
Ak máte chuť, vyjadrite názor priamo pod článkom. Vaše postrehy nás posúvajú ďalej podobne, ako všetky tie, ktoré sme zapracovali ako výsledok diskusií na Participatívnych komunitách - Kultúra.
Všetkým vám ďakujeme priatelia.

participativna komunita kultura

V prípade záujmu o participáciu na projekte nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

telefonicky - Palo Vančo: 0907 577 318

alebo prostredníctvom FB fanpage združenia - Godot Projekt, prostredníctvom ktorej poskytujeme všetky informácie o projekte.


 

Za podporu pri šírení informácií
a motivovaní detí k zapojeniu sa do projektu
VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME:

tabor.skKnižnica Juraja Fándlyho v TrnaveTrnavský Ríneksdetmi.com

zs_krasku_trnavamesto_Trnavatrnavska13alegria


 

Popis projektu a jeho realizátorov - s čím sme do toho išli…

V prípade, ak vás projekt zaujal a máte čas a chuť venovať sa obsiahlejšiemu textu, pozrite si nasledujúce PDF súbory:

Kompletný popis projektu - vízia, zámer, cieľová skupina, ciele projektu

Rozpis jednotlivých činností - podrobný rozpis plánovaných činností najmä pre tých, ktorí nám chcú nejakým spôsobom pomôcť. Určite sa tam nájdete.

Realizátori projektu - skúsenosti, nou HAV a podobne

Scenár príbehu  - pre autorov a autorky, ktorí sa chcú zapojiť - vzor scenára príbehu je potrebné spracovať autorom v spolupráci s rodičom - scenár je určený pre technika, muzikantov a prípadných čitateľov príbehu z tímu Rádia Bunker - výrazným spôsobom nám pomôže pri realizácii.

Licenčná zmluva o použití diela - pre zákonných zástupcov (rodičov) autorov a autoriek, ktorí sa chcú zapojiť - v zmluve, ktorá je nevýhradná a podpisovaná na dobu neurčitú (možné ukončenie písomnou výpoveďou zmluvy) sú vymedzené práva autora, ako aj nášho združenia. Zmluvu vo formáte DOC vieme poskytnúť na požiadanie.


 

Počúvaj nonstop muziku, prípadne avizované relácie Rádia Bunker na počítači, alebo na telefóne. Klik na ikonu.

computer_stream         phone_stream