Vydavateľská činnosť


Naša vydavateľská činnosť  je prepojená s Free Music Archive a začala (po jeden a pol ročnej práci na tomto projekte) v novembri 2013 akceptáciou Radia Bunker ako oficiálneho kurátora na tejto platforme.

FMA – Free Music Archive je projektom WFMU – kultového rádia z New Jersey, ktoré položilo základy freeformátového vysielania. FMA v spolupráci s kurátormi (medzi ktorých patria aj také mená ako WFMU, KEXP, dublab, KBOO, ISSUE Project Room a CASH Music) poskytuje legálnu platformu, ktorá unikátnym spôsobom prepája, kurátorov, hudobníkov a poslucháčov a do maximálnej možnej miery rozvíja potenciál voľného šírenie hudobnej tvorby.

Všetka hudba, ktorá sa nachádza na FMA je licencovaná pod Creative Commons, alebo inou voľnou licenciou. Týmto sa FMA stáva nástrojom voľného prístupu k hudbe a jedinečnou platformou umožňujúcou jej legálne využívanie.

Radio Bunker na FMA pôsobí ako vydavateľ a kurátor a prezentuje širokú škálu hudobných kvalitných slovenských hudobníkov s ktorými sme počas nášho fungovania rozvinuli spoluprácu.

Väčšina prezentovaných hudobných diel vznikla priamo v Radiu Bunker počas pravidelných nedeľných live relácii.

FMA má obrovský prezentačný potenciál. Počas prvého roku sme formou vydania, alebo reedície zverejnili prostredníctvom FMA 26 albumov a singlov s celkovým počtom 134 songov. Počet stiahnutí tohto hudobného materiálu sa k januáru 2015 rovnal číslu 95000 a počet počutí 280000

Niekoľko songov z nášho portfólia bolo zaradených do vysielania amerického rádia WFMU.

Výber hudobného materiálu pre FMA prechádza striktnou selekciou a je podmienený aktívnou spoluprácou z Rádiom Bunker.