Komunitný priestor ARCHA


Priestory Radia Bunker sa nachádzajú v Komunitnom priestore ARCHA na Hlavnej ulici 17 v Trnave

Komunitný priestor ARCHA je prevádzkovaný našim OZ Godot Projekt a OZ Mladá Archa.

V ARCHE sa konajú koncerty,premietačky, diskusie, živé otvorené relácie, čítačky, prezentácie, výstavy, eventy, prednášky a veľa iného…

Vízia priestoru je založená na kreativite, komunitnej spolupráci, solidarite a podpore aktivít mobilizujúcich ku kvalitne realizovanej, výpovednej, zmysluplnej, priamej činnosti.

V rámci aktivít KP ARCHA zemeriavame svoju činnosť  prioritne na aktivity súvisiace s prevádzkovaním Rádia Bunker, ktoré v Trnave pôsobí už 5 rokov.

Jedná hlavne o:

- otvorenie hudobných aj diskusných relácii, ktoré sú naživo vysielané prostredníctvom internetu pre širokú verejnosť, - pokračovanie v pásme literárno – hudobných večerov s názvom Soul Dinner, ktoré sú zamerané na prezentáciu kvalitnej autorskej poézie a netradičnú, experimentálnu hudobnú tvorbu menšinových žánrov,

- pokračovanie v pásme relácií orientovaných na alternatívnu hip-hopovú komunitu (Stready s Kansertom),

- priamu realizáciu projektu Deti píšu Deťom (príbehy), ktorý sa zameriava na motivovanie nadaných detí od 8 do 12 rokov pre napísanie vlastných príbehov, ktoré budú odvysielané ako pásmo večerníčkov v Rádiu Bunker,

- realizáciu hudobných a iných podujatí, ktoré budú postavené takým spôsobom, aby okrem aspektu kultúry poskytovali návštevníkom aj možnosť zapájať sa do komunitného diania.

OZ Mladá Archa sa venuje rôznym spoločenským diskusiám na rozličné témy a chce mladú generáciu zapojiť do spoločenského diania. Okrem spoločenských tém sa venuje aj kultúre a umeniu, pričom ponúka svoj priestor na výstavu umeleckých diel či kultúrnych vystúpení.  Chýbať pritom nebudú ani výstavy obrazov, či fotografií mladých umelcov.

Okrem vzájomnej vyvíjajú obe združenia vyvíjaj aktívnu, úzku spoluprácu s ArtKlubom – známym trnavským hudobným klubom ktorý už viac ako dve desaťročia poskytuje priestor hudbe a kultúre v rôznych formách a podobách a sídli v tej istej budove na Hlavnej 17.