Label


Net label – Neziskové hudobné vydavateľstvo Radia Bunker je prepojené s Free Music Archive a vzniklo začatím vydavateľskej činnosti na tomto portáli.

Všetka nami prezentovaná hudba je voľne na stiahnutie pod licenciou Creative Commons.

Okrem internetovej vydavateľskej činnosti sme vydali dva albumy aj formou reálnych - fyzických nosičov. Jednalo sa o výber Radia Bunker 2011 - 2014 a o album Lucasa Perného a Miloslava Kollára - Theatrum Mundi, ktorý sme krstili v trnavskom ArtKlube. Oba albumy vyšli pod creative commons licenciou CC-BY-NC-ND 4.0.

Viac info o portáli FMA a našej vydavatelskej činnosti v rámci neho si môžeš prečítať TU

Všetky vydané  albumy a single nájdeš TU