O čo nám v Bunkri ide?

Naše hlavné priority


Podporovať  a prezentovať nemainstreamové hudobné projekty so zameraním na slovenských hudobníkov, ktorí produkujú kvalitnú výpovednú hudbu, ale majú len malú šancu byť prezentovaní v komerčne orientovaných médiách.

Prezentovať a zviditeľnovať ľudí, ktorí svojou činnosťou vytvárajú hodnoty, ktoré prispievajú k pozitívnym zmenám v prostredí v ktorom sa uskutočňujú..

Našimi hlavnými princípmi sú D.I.Y, solidarita a slobodné šírenie kultúrnych hodnôt.

Bunker logo

Sprostredkovávame iba hudobné zoskupenia, ktoré tvoria pre radosť z hudby, nie na zákazky hudobných korporácií, televízií, či reklamných koncernov a ktorých tvorba je blízka myšlienkam, ktoré sa v Bunkri snažíme aplikovať do reality.