Info v kocke


spusti rádio archive.org YouTube FaceBook program členovia net-label rádia
vrch

Rádio Bunker je neziskové, komunitné, online rádio prevádzkované OZ Godot Projekt. Hlavným účelom je propagácia kvalitnej, ale nedostatočne prezentovanej hudobnej tvorby (so zameraním na slovenskú produkciu) a šírenie tejto tvorby prostredníctvom voľných licencií creative commons.

Projekt Rádia Bunker je možné podporiť dobrovoľným príspevkom aj prostredníctvom prevodu na náš účet.

Info: Godot Projekt OZ, Číslo účtu: 13027210/5200
Prijímateľ: Godot Projekt OZ

Projekt Radia Bunker bol v roku 2013, 2014, a 2015 podporený dotáciou mesta Trnava.

Free Music Archive Portfolio Archív posledných relácií Fotoarchív Podcast
 

spodok

Viac fotiek TU