Team Rádia Bunker

Náš Bunker team


Jožo Lužák - štatutárny zástupca

Jano Sivák - manažér a koordinátor

Palo Vančo - moderátor a koordinátor

Mário “Majco” Gajarský - zvukový technik

Marek “Váňo” Vančo - zvukový technik

Gándy - asistent a music selector - Mr. Matmaha

Eva - moderátor

DJ Kansert - moderátor

Palko - video a fotografia