Umenie bez bariér

Tento projekt realizujeme v spolupráci s Trnavskou fakultnou nemocnicou.

Víziou projektu UMENIE BEZ BARIÉR je sprostredkovať prístup k vizuálnym formám umenia aj tým najslabším členom komunity (starým, chorým, dlhodobo hospitalizovaným…) a priblížiť toto umenie bližšie k obyčajnému človeku.

Cieľom je priniesť vizuálne umenie na miesta, kde sa bežne nevyskytuje a prezentovať ho ľuďom, ktorí ho bežne nevyhľadávajú, alebo nemôžu vyhľadávať.

Našim zámerom je snaha skultivovať prostredie nemocničných zariadení a poskytnúť hospitalizovaným ľuďom, priestor na emočné uvoľnenie, relax, a taktiež eliminovať pocit anonymity, neosobnosti a sterility, ktoré často takéto priestory evokujú. Ďalším našim zámerom je poskytnúť priestor na prezentáciu umeleckých diel trnavských fotografov a výtvarníkov.

Reálnym dôsledkom projektu sú reprodukcie originálnych fotografických a výtvarných diel, ktoré sú trvalo inštalované priamo v izbách pacientov na oddeleniach Trnavskej fakultnej nemocnice.


Autor fotografie: Matúš Plecho

Všetkým, ktorí kúpou pohľadnice prispeli k uskutočneniu projektu Umenie bez bariér,  úprimne ďakujeme. Aj vďaka vám je už 45 diel na izbách pacientov umiestnených.
Doteraz prebehlo päť inštalácie. Fotky zo štyroch si môžete pozrieť tu: Inštalácia 1  Inštalácia 2 Inštalácia3 Inštalácia 4

Projekt Umenie bez bariér je 100 percentne komunitne financovaný. Ak chcete tento projekt podporiť môžte tak učiniť aj prostredníctvom tlačítka Donate na našej stránke TU

Kalendár prezentácii a inštalácii.

15.7.2014
Vďaka projektu Umenie bez bariér bolo do izieb pacientov na oddeleniach trnavskej onkológie umiestnených dalších 11 diel. Veľké poďakovanie patrí občianskemu združeniu Trnavska 13 za finančnú podporu tejto inštalácie.


7.7.2014
Včera sa na smolenickom zámku udiala skvelá multižánrová akcia, ktorej hudobnú časť technicky aj organizátorsky zabezpečilo naše OZ. V rámci tohto podujatia sme prezentovali aj projekt Umenie bez bariér.

V sobotu 14.6.2014 sme prezentovali Umenie bez bariér   v Chillout zone na Festivale Trnavská 13 .

Umelci, ktorí podporili Umenie bez bariér: Rós, Andrea Mozolová, Daniel Point s organizátorom Festivalu.

28.6.2014
V sobotu sme sa zúčastnili ďalšieho Trnavského rínku.
Ďakujeme tím, čo kúpou pohľadnice prispeli na realizáciu projektu Umenie bez bariér a organizátorom za možnosť zúčastniť sa a prezentovať projekt.

14.3.2014

V rámci tohto projektu boli v Trnavskej nemocnici dnes inštalované ďalšie 4 diela. Obrazy tentokrát putovali na onkologické oddelenie. Ďakujeme autorke Zuzane Horváthovej za jej podporu.


22.2.2013
Umenie bez bariért sme prezentovali na akcii Trnavský rínek. V rámci tohto priestoru sa okrem prezentácie projektu Umenie bez bariér konala aj verejná zbierka pre jeho účel. Zbierka prebiehala formou predaja reprodukcií fotografických a výtvarných diel vo forme kvalitných pohľadnicových výtlačkov. Ako podklady boli použité diela spolupracujúcich trnavských fotografov a výtvarníkov, z ktorých väčšia časť je už umiestnená aj v samotnej nemocnici.

Počas konania zbierky sa predalo 82 pohľadníc a týmto sa na podporu projektu Umenia bez bariér podarilo získať 164 Euro, ktoré boli využité výlučne na tlač a inštaláciu výtvarných a fotografických diel do izieb pacientov na staršie oddelenia Trnavskej fakultnej nemocnice. Žiadna časť peňazí nebola použitá na iné účely (ako napr. naše prevádzkové náklady a pod.) 


Projekt Umenie bez bariér sme takisto prezentovali aj na podujatí Pecha Kucha u Beethoveena.
                   
           
Cieľom projektu Umenie bez bariér je okrem prezentácie lokálneho umenia a inštalácie čo najväčšieho počtu diel, taktiež  snaha o budovanie a prehlbovanie komunitnej solidarity, ktorá je základným pilierom všetkých aktivít OZ Godot Projekt.

O ďalších verejných prezentáciach projektu Umenie bez bariér, spojených s možnosťou podporiť jeho myšlienku vás budeme na tomto mieste a aj prostrednictvom iných mediálnych kanálov informovať.

             

Spolupracujúce subjekty:
Trnavská fakultná nemocnica
Združenie umelcov Bon Art
Kubík - Bronco n.o.
IRIS - Trnavský fotoklub

Napísali o nás:

hlavnespravy.sk
trnava.sme.sk
trnava-live.sk

krátka zmienka o projekte v reportáži z Trnavského Rinku (1:35) MTT